Tv2 public service

Public service på TV 2

På Kulturministeriets hjemmeside kan du læse TV 2s public service-tilladelse, som også specificerer krav om bl.a. dansk drama, nyheder, filmstøtte, tekstning, …

Public service-redegørelser – Om TV 2

Heri redegøres for, hvordan TV 2 i det forgangne år har levet op til de forpligtelser, som fremgår af public service-tilladelsen. Du kan finde TV 2s public …

TV – Kulturministeriet

TV

11. nov. 2022 — TV 2 DANMARK A/S (TV 2) er et statsejet selskab med public service-forpligtelser. TV 2 var oprindeligt en selvejende institution, som blev …

Kulturministeriets væsentligste opgaver består i ministerrådgivning og lovgivningsmæssige initiativer. Kulturministeriet består af Kulturministeriets departement, en styrelse og ca. 20 statsinstitutioner. Kulturministeriet varetager endvidere styringsmæssige opgaver i forhold til bl.a. de statslige, statsanerkendte og tilskudsmodtagende kulturinstitutioner.

Tilladelse til TV 2 DANMARK A/S til at udøve public service

NOTAT

20. dec. 2018 — 444 af 8. maj 2018, kan TV 2 DANMARK A/S’ udøvelse af public service- programvirksomhed kun ske med tilladelse fra kulturministeren.

Debat: Kan TV 2 stadig kaldes public service? – MediaWatch

Debat: Kan TV 2 stadig kaldes public service? — MediaWatch

15. apr. 2020 — TV 2 er Danmarks største public service-kanal målt på andelen af danskernes generelle sening, og herudover oplever vi stort forbrug af public …

Færre og færre husstande har adgang til TV 2’s hovedkanal. De seneste år er penetrationen faldet, og det sætter public service-forpligtelsen på spil, skriver Erik Nordahl Svendsen og Frands Mortensen i dette debatindlæg. TV 2 går i rette med kritikken.

Overholder TV 2 sin public service aftale hvis de stopper for …

Overholder TV 2 sin public service aftale hvis de stopper for udvikling af nyt dansk indhold?Altinget: Kultur

Vil ministeren oplyse, om TV2 overholder sin public service forpligtelse, hvis TV2 stopper for al udvikling af nyt originalt dansk indhold, og hvis svaret …

TV 2’s public service-redegørelser – Slots- og Kulturstyrelsen

28. nov. 2022 — TV 2’s public service-redegørelser. Her på siden finder du TV 2 Danmark A/S’ public service-redegørelser. Radio- og tv-nævnets udtalelse over TV …

Public service-kontrakter – Slots- og Kulturstyrelsen

15. mar. 2021 — Hver af de otte regionale TV 2-virksomheder har indgået en kontrakt med Kulturminsteriet, der beskriver de public service-forpligtelser, …

Public Service – TV2 Nord

TV2 Nord

TV2 Nord er en licensfinansieret public service-virksomhed jævnfør §31 i radio- og fjernsynsloven. Stationen arbejder på baggrund af en public …

Public service – TV2 Østjylland

Public service | TV2 Østjylland

Inden 1. maj udgiver TV2 Østjylland hvert år en public service-redegørelse, som blandt andet fortæller om vores tv-produkter samt seertal og aktiviteter i …

TV2 ØSTJYLLAND udgiver hvert år en public service-redegørelse, der fortæller om TV2 ØSTJYLLANDs aktiviteter det foregående år.

Keywords: tv2 public service